Generalforsamling 2015

Husk, det er lørdag den 23.05.2015 (pinselørdag) Grundejerforeningen Solbærvej afholder deres årlige generalforsamling.

Besøg på Farm Fun, vi mødes kl. 9:45 på Solbærvej

Generalforsamlingen afholdes på Solbærvej 10 kl. 15:00 jf. indkaldelsen som er udsendt.

Grill om aftenen starter kl. 18:00 på Solbærvej 10

/Vel mødt