Kloaklugt i sommerhuse på Solbærvej

slamsuger
Der er stor risiko for at vandlåsen i dit sommerhus er tømt for vand, med det resultat at der er en klam kloaklugt i sommerhuset når du ankommer, i værste fald kan der være sprøjtet kloakvand op gennem toilettet og i brusekabinen.

Kommunen har i dag gennemført en spuling af alle kloakrør på Solbærvej. Iflg. oplysninger fra slamsugermandskabet, skulle alle beboere have fået besked om spulingen for 3 uger siden, men ingen af de beboere bestyrelsen har talt med har hørt noget om spulingen.

Hvad gør du? Få straks den der har opsynet med dit sommerhus til at tjekke huset og få fyldt vand i vandlåsene, så kloaklugten forhindres.
Der kan evt. også være behov for rengøring og udluftning.

Men under alle omstændigheder, så er der forår i luften, og vi fliser lørdag den 8. april

spring